tELEVİZYON PROGRAMLARI

Konu: Mevlânâ’nın Tefekkür Dünyası, TV 52, Aralık 2013.

Konu: Klâsik Edebiyat Kültürümüz, TV 52, Ocak 2014.

Konu: Mevlânâ’yı Yeniden Okumak, ALTAŞ TV, 25.12.2014.

Konu: Edebiyatımızda Hz. Peygamber ve Mevlid, ALTAŞ TV, 01.01.2015.

Konu: Anadolu Kültürünün Manevi Mimarları (Ahmed Yesevi-Yunus Emre), ALTAŞ TV, 08.01.2015.

Konu: Edebiyatta Peygamber Kıssaları ve Yûsuf u Züleyhâ, ALTAŞ TV, 15.01.2015.

Konu: Şair Padişahlar ve Osmanlı Medeniyeti, ALTAŞ TV, 22.01.2015.

Konu: Edebiyatımızda Hz. Allah (C.C.), ALTAŞ TV,  29.01.2015.

Konu: Leylâ ve Mecnûn, ALTAŞ TV, 05.02.2015.

Konu: Aşk, Aşkın Mahiyeti ve Mertebeleri, ALTAŞ TV, 12.02.2015.

Konu: Şairlerin Dilinden Aşk, ALTAŞ TV, 19.02.2015.

Konu: İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif, ALTAŞ TV, 12.03.2015.

Konu: Çanakkale Rûhu, (Çanakkale Haftası Münasebetiyle), 18.03.2015

Konu: İlim, Âlim, Kitap (Kütüphanecilik Haftası Dolayısıyla), ALTAŞ TV,  25.03.2015.

Konu: Anadolu’nun İslamlaşmasında Edebî Eserlerin Rolü, ALTAŞ TV, 09.04.2015.

 

 Program Konusu: Şair Padişahlar  (22.01.2015)

Programı İzlemek İçin Youtube Link:  http://youtu.be/xzb8UCtha5E

 

 Program Konusu: Yûsuf u Züleyhâ (15.01.2015)

Programı İzlemek İçin Youtube Link:  http://youtu.be/zNPPubNGxPs

 

Program Konusu: Anadolu'nun Manevî Mimarları (Ahmed Yesevi ve Yunus Emre) (08.01.2015)

Programı İzlemek İçin Youtube Link:  http://youtu.be/IkwQVhoWb1Y

 

Program Konusu: Edebiyatımızda Hz. Peygamber (SAV) ve Mevlid (01.01.2015) 

Programı İzlemek İçin Youtube Link: http://youtu.be/IFW8NdS1y9U

 

Program Konusu: Mevlânâ ve Tefekkür Dünyası (25.12.2014)

Programı İzlemek İçin Youtube Link: http://youtu.be/gjisPI8caqo

 

 

 

 

DİĞER PROGRAMLAR

 

 

 

 

  •