Kİtaplar / kİtap edİtörlüklerİ

     Klâsik Türk Şiirinde İDEAL İNSAN, Gece Kitaplığı, Ankara 2020, 361 S.

    

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

     Sâkînâme (Nev'i-zâde Atâyî), Etüt Yayınları, İstanbul 2009

     

      İNDİR

 

 

 

 

 

 

 .........................................................................................................................................................................................................................................

     Atâyî'nin Nefhatü'l-Ezhâr Mesnevisi, Deniz Kültür, Samsun 2005.

 

     İNDİR

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

     Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ (Oflu Bilâl Efendi), Karadeniz Dergisi Yayınları, İstanbul 2010, 247 s. 

 

 

    İNDİR

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

     Dîvân-ı Günâhkâr, Etüt Yayınları, İstanbul 2009

 

 

     İNDİR

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

     Şehnâme ve Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2017 (3.baskı).

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

     Nâ'il Abbas Hilmî Paşa Dîvân'ı (İnceleme-Metin), Destan Yayınları, Ankara 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

      Gülzâr, Zinde Yayınları, İstanbul 2015

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

 KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ

.....................................................................................................................................................................................................................................

      Mazmûndan Poetikaya

 

      İNDİR

    

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

      Es-seyf ve'l-kalem: Şiir ve Kültürel İktidar

 

      İNDİR

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

      Edebiyatta Üslûp Meselesi

 

      İNDİR

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

      Klasik Türk Edebiyatında Gülmece ve Mizah

 

      İNDİR

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

       Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (ProfDrMehmed Çavuşoğlu AnısınaBildirileri Kitabı

 

       İNDİR

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

       ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU KİTABI (28-30 NİSAN 2011

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................