KİTAPLAR

(Telif hakları elimizde olan kitapların yayınlanmış hâliyle tam metinleri, kapak fotoğrafına tıklanarak indirilebilir ve kaynak gösterilmek suretiyle akademik çalışmalarda kullanılabilir.)

 

 

 

Klâsik Türk Şiirinde

İDEAL İNSAN

 

 

 

 

Gülzâr,

Zinde Yayınları, İstanbul 2015

 

 

Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ (Oflu Bilâl Efendi),

Karadeniz Dergisi Yayınları, İstanbul 2010, 247 s. 

 

 

Sâkînâme (Nev'i-zâde Atâyî),

Etüt Yayınları, İstanbul 2009

 

 

Dîvân-ı Günâhkâr,

Etüt Yayınları, İstanbul 2009

 

 

Şehnâme ve Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri,

Ötüken Neşriyat, İstanbul 2017 (3.baskı).

 

 

Nâ'il Abbas Hilmî Paşa Dîvân'ı (İnceleme-Metin),

Destan Yayınları, Ankara 2007.

 

 

Atâyî'nin Nefhatü'l-Ezhâr Mesnevisi,

Deniz Kültür, Samsun 2005.

 

 

 

 

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına) Bildirileri Kitabı,

(KİTABI İNDİRMEK İÇİN BAŞLIĞA TIKLAYINIZ)

 

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Bildirileri Kitabı

 

 

Copyright © Muhammet Kuzubaş