Elin kâşânesinden kûşe-i vîrânemiz yeğdir

Cihânın ni'metinden kendi âb u dânemiz yeğdir

 

Doç. Dr. Muhammet Kuzubaş

Kocaeli Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü