Tez Danışmanlıkları:

 

1.      Metin AYDUR (2011). Mehemmed Divanı (İnceleme-Metin), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2.      Nihal CEYLAN (2012). İsa b. Nevrûz’un Kıssa-i Kerbela’sı ( 1-70 v.), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

3.      Yahya YÜKSEL (2012). İsa b. Nevrûz’un Kıssa-i Kerbela’sı (71-140 v.), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

4.      Muhammet ÖZDEMİR (2012). Gıdâ-yı Rûh, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

5.      Aslıhan AKSU (2013). Keşfî Çelebi ve Mevlid-i Nebî’si, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

6.      Zehra ERGEÇ (2013). Orhan Pamuk’un Romanlarına Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

7.      Erol ÇAMYAR (2014). Nakşibendî Mehmed Murad Dîvânı (İnceleme-Metin), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

8.      Mutlu Muhammet AKTAŞ (2014). 16. Yüzyılda Yazılan Şitaiyelerin Muhteva Yönünden İncelenmesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

9.      Veli TOPŞİR (2015). Helâkî Divanı Tahlili, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

10.  Latif YARDIM (2015). Sâbit Divanında Dini Muhtevalı Kasideler, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

11.  Nuray KUL (2015). 16. Yüzyıl Şairlerinde Felek KavramıOrdu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

12.  Dursun Ali ÖZDEMİR (2015). Ahmed bin Mustafa’nın Kasîde-i Bürde ŞerhiOrdu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

13.  Yavuz Selim UĞURLU (2015). Manastırlı Mehmet Rıfat’ın Hikâyât-ı Müntahabe Adlı Eseri ve TahliliOrdu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

14.  Zabit YÖN (2015). Ahmed Fehmi’nin Letâif-i Fıkarât Adlı Eseri ve Tahlili, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

15.  Fatih AVCI (2015). Adil Şirin’in Dolunay Adlı Eserinin Şekil ve Muhteva Bakımından İncelenmesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

16.  Duygu GÜNER (2015). İrfan Paşa’nın Manzum Şiirleri, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

17.  Handan BAYRAM (2015). Nef’î Divanında Gam ve Neşe Kavramları, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

18.  Ebru VAROL (2015). Nasihat-nâme Türündeki Eserlerde YöneticilikOrdu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

19.  Zehra PEZÜK (2015). Üsküplü İshâk Çelebi Dîvanı’nın TahliliOrdu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

20.  Esma ŞEKER (2015). 15. Yüzyıl Divanlarında Kozmik UnsurlarOrdu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.