Bilimsel Kurullar

Editörlük: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

Editörlük: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Kurucu Editör)

Sempozyum Koordinatörlüğü: Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına), Ordu Üniversitesi, 10-12 Mayıs 2012.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Sempozyumu, Ordu Üniversitesi, 28-30 Nisan 2011.

Danışma, Bilim ve Hakem Kurulu Üyelikleri:

1. Zeitschrift für die Welt der Türken, Almanya. (Dergi)

2. Sosiohumanika Journal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Endenozya. (Dergi)

3. Dede Korkut Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. (Dergi)

4. Studies of the Otoman Domain. (Dergi)

5. Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslararası Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

6. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.

7. International Journal of Literary Science. (Dergi)

AKADEMİK KURUL ÜYELİKLERİ:

Yönetim Kurulu Üyeliği, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Mevzuat Komisyonu Üyeliği, Ordu Üniversitesi.

Sinop Üniversitesi BAP Komisyonu.