Kitaplar (Telif hakkı elimizde olan kitaplarımızın pdf dosyalarına erişim için kapak üzerine tıklanmalıdır.)

Gülzâr

Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ (Oflu Bilâl Efendi), Karadeniz Dergisi Yayınları, İstanbul 2010, 247 s.   (Kitabı indirmek için kapak resmine tıklayınız)

Sâkînâme (Nev'i-zâde Atâyî), Etüt Yayınları, İstanbul 2009.  

(Kitabı indirmek için kapak resmine tıklayınız)

Dîvân-ı Günâhkâr, Etüt Yayınları, İstanbul 2009.

Şehnâme ve Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2012 (2.baskı). (Dr. Bekir Şişman'la Birlikte)

 

Nâ'il Abbas Hilmî Paşa Dîvân'ı (İnceleme-Metin), Destan Yayınları, Ankara 2007. (M.D.Erdem-S.Üst'le birlikte)

Atâyî'nin Nefhatü'l-Ezhâr Mesnevisi, Deniz Kültür, Samsun 2005.

 

 

(EDİTÖRLÜĞÜNDE YAYIMLANAN KİTAPLAR)

KUZUBAŞ, Muhammet (2012). Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Ordu (Kitap Editörlüğü).

KUZUBAŞ, Muhammet (2013). Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına) Bildirileri Kitabı, Ordu (Sempozyum Koordinatörlüğü-Kitap Editörlüğü).

Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu anısına düzenlenen Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu bildiri kitabına ulaşmak için TIKLAYINIZ