Kitaplar (Telif hakkı elimizde olan kitaplarımızın pdf dosyalarına erişim için kapak üzerine tıklanmalıdır.)

Gülzâr

Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ (Oflu Bilâl Efendi), Karadeniz Dergisi Yayınları, İstanbul 2010, 247 s.   (Kitabı indirmek için kapak resmine tıklayınız)

Sâkînâme (Nev'i-zâde Atâyî), Etüt Yayınları, İstanbul 2009.  

(Kitabı indirmek için kapak resmine tıklayınız)

Dîvân-ı Günâhkâr, Etüt Yayınları, İstanbul 2009.

Şehnâme ve Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2012 (2.baskı). (Dr. Bekir Şişman'la Birlikte)

 

Nâ'il Abbas Hilmî Paşa Dîvân'ı (İnceleme-Metin), Destan Yayınları, Ankara 2007. (M.D.Erdem-S.Üst'le birlikte)

Atâyî'nin Nefhatü'l-Ezhâr Mesnevisi, Deniz Kültür, Samsun 2005.

 

Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu anısına düzenlenen Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu bildiri kitabına ulaşmak için TIKLAYINIZ